مهندس نیما نبئی در مرداد ماه ۱۴۰۲ به عضویت انجمن مخترعین

مهندس نیما نبئی در مرداد ماه ۱۴۰۲ به عضویت انجمن مخترعین ایران درآمد . او که اخیراً اختراع خود با عنوان تثبیت کننده فرم سوراخ های بینی را با شماره ۱۰۸۷۶۵ به ثبت رسانده است ، پیش تر نیز اختراع دیگری با عنوان محلول شوینده با قابلیت خنثی و ضد حساسیت پوستی را در سال […]

شرکت وسام طب وندا
زمان مطالعه :1 دقیقه

All rights reserved

5/5